Zamestnanecké benefity

benz

S cieľom čo najviac skvalitniť naše služby pre našich aj „vašich“ zamestnancov máme v ponuke širokú škálu zamestnaneckých benefitov. Týmto spôsobom sa snažíme ich motivovať, stabilizovať a hlavne, v prípade potreby a možnosti, im aj pomôcť v určitých neľahkých životných situáciách dnešnej doby. Účelom je aby aj zamestnanec pochopil, že voči firme čím bude lojálnejší, o to viac firma bude zamestnancovi v rámci svojich možností vychádzať v ústrety a podporovať ho v jeho snažení. V spolupráci s našimi obchodnými partnermi máme v ponuke rôzne Benefity.

 

Bezplatná právna poradňa: V prípade zložitých životných situácii(exekúcia, dedičstvo, rozvod príp. iný právny problém) poskytujeme odborné právne rady, vypracovávame žiadosti, právne stanoviská a posudky pre našich zamestnancov bezplatne. Toto zabezpečuje naše právne oddelenie.

 

Bezúročné mikropôžičky: Pre našich zamestnancov ktorý splnia určité kritéria ako napr. dochádzka, bezškodovosť, práca nadčas a iné.. máme každý mesiac vyčlenený určitý finančný balík na prerozdelenie na Bezúročné zamestnanecké pôžičky.

 

Karta Benefit Plus: Je karta na zľavy, ktorú dostane každý zamestnanec po odpracovaní 30 dní. Na túto kartu si môže zamestnanec u našich obchodných partnerov uplatniť zľavy od 10% a až do 30%. Zľavy sú na rôzne služby a tovary napr. bankové produkty, poistenie, hypotéky, kúpa auta, výpočtová technika, jazykové a VZV kurzy, fitness, stavebné práce, a i.