Personálny lízing

Personálny leasig alebo dočasné prideľovanie zamestnancov je moderná forma riešenia pre zamestnávateľov ako pružne reagovať na výkyvy vo výrobe prípadne pri časovo ohraničených kontraktoch respektíve pri sezónnych prácach a pod.

perli

Táto forma zamestnávania zo sebou prináša celý rad výhod ako napríklad:

● Časová a nákladová úspora

● Flexibilný výber zamestnancov

● Mzdovú a personálnu agendu pre pridelených zamestnancov prenášate na nás

● Možnosť kedykoľvek ukončiť dočasné pridelenie zamestnancov

● Zaškolenie pridelených zamestnancov (BOZP,PO,CO,VZV)

● A iné daľšie výhody