Profil spoločnosti

Spoločnosť EURO-PERSONAL bola založená v roku 2006 ako slovenská spoločnosť bez účasti zahraničného kapitálu.
 
V roku 2010 sme získali certifikát manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, ktorý je garanciou našej profesionality.
 
V roku 2011 naša spoločnosť bola prijatá za riadneho desiateho člena Asociácie Personálnych Agentúr Slovenska-APAS.
 
V roku 2013 sme získali certifikát EN ISO 14001:2004,ktorý rieši zodpovednosť za životné prostredie, pričom takáto angažovanosť je súčasťou našej firemnej kultúry.
 

O nás

Sme moderným, stabilným a dynamicky sa rozvíjajúcim poskytovateľom služieb v oblasti personálneho leasingu a ľudských zdrojov, a máme dlhoročné skúsenosti na slovenskom aj českom pracovnom trhu.

Máme vybudovanú dostatočnú sieť regionálnych náborových centier, prostredníctvom ktorých sme nablízku nielen uchádzačom o prácu, ale aj obchodným partnerom.

shutterstock 46799344

Dôverná znalosť špecifík jednotlivých regionálnych trhov práce a efektívna infraštruktúra našich centier nám umožňuje rýchlo a flexibilne reagovať na individuálne požiadavky našich klient.

Máme vlastné tréningové a doškoľovacie stredisko pre výučbu obsluhy motorových vozíkov a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. V našom VZV & BOZP tréningovom centre dokážeme kvalitne a v reálnych podmienkach pripraviť uchádzačov o prácu na rôzne pozície v logistike a iných výrobných odvetviach.